Vacature

Steeds meer mensen in Nederland hebben problemen met hun persoonlijke financiën. Niet iedereen kan de verantwoordelijkheid aan van het zelfstandig beslissen over financiële zaken. Met beschermingsbewind of budgetbeheer worden deze mensen geholpen door hun financiën (even) uit handen te geven.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Het is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Sinds 1 januari 2014 kan een bewind ook wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden uitgesproken. De kantonrechter wijst een bewindvoerder aan om de financiële belangen van deze groep te behartigen.

Budgetbeheer
Bij budgetbeheer kiest iemand op vrijwillige basis om de persoonlijke financiën te laten verzorgen door een deskundige en vertrouwde budgetbeheerder. Inkomsten komen binnen op een afgeschermde beheerrekening. Er worden afspraken gemaakt over de beschikking van de gelden en de duur van het beheer. De cliënt wordt geholpen om zelf weer grip op in- en uitgaven te krijgen. Eventueel wordt een schuldhulpverlener ingeschakeld bij onaflosbare schulden.

BilancioBudget
BilancioBudget zet zich in voor mensen die hulp of advies nodig hebben bij (dreigende) financiële problemen. BilancioBudget betekent letterlijk “Balans in het budget”. BilancioBudget is een begrip op het gebied van bewindvoering en budgetbeheer. Onze visie is om deze positie uit te bouwen door een landelijke dekking en toonaangevende dienstverlening. Dit bereiken we door samenwerking met ondernemende bewindvoerders die net als wij onze cliënten financiële gemoedsrust willen geven door goed rentmeesterschap en persoonlijke dienstverlening.

De franchiseformule van BilancioBudget
BilancioBudget is een franchiseformule die ondernemers in de gelegenheid stelt om hun eigen bedrijf in financieel beheer succesvol en winstgevend te exploiteren. Samenwerking met BilancioBudget betekent samenwerking op basis van een “total business concept”: een combinatie van vakinhoudelijke samenwerking c.q. kennisdeling én samenwerking op marketinggebied én samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering c.q. bedrijfsprocessen.

Misschien heb je al vaker overwogen om als ondernemer aan de slag te gaan. Ondernemer worden is een grote stap. Het geeft vrijheid en energie maar kent ook de nodige risico’s. BilancioBudget is op zoek naar kandidaten die als franchisenemer een succesvolle onderneming willen opbouwen in een dynamische branche. Ondernemen binnen een franchiseformule betekent dat er over veel zaken al is nagedacht en allerlei faciliteiten zijn geregeld.

Wat verwacht Bilancio Budget van een kandidaat franchisenemer / bewindvoerder?

  • Een HBO (bachelor) diploma.

  • Aanvullend een vakspecifieke opleiding op het gebied van bewindvoering c.q. budgetbeheer of de bereidheid deze opleiding te volgen voor aanvang van de onderneming.

  • Je wilt je blijven ontwikkelen op je vakgebied en bent daarom bereid om minimaal tweejaarlijks een bijscholingsactiviteit te verrichten. Deze scholingsactiviteit moet minimaal een dagdeel beslaan en is gericht op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden met betrekking tot bewindvoering. Bij voorkeur wordt de scholingsactiviteit gevolgd bij een door de BilancioBudget aangegeven organisatie.

  • Je bent in het bezit van een geldige “Verklaring Omtrent het Gedrag”.

  • Je hebt aantoonbare commerciële en financiële ervaring.

  • Je bent administratief gedisciplineerd en stressbestendig.

  • Je hebt affiniteit met de doelgroep.

  • Je bent bereid contact te onderhouden met cliënten op basis van gelijkwaardigheid.

Waar?
 Arnhem-West, Betuwe, Zutphen, Emmen, Leeuwarden, Almelo, Zwolle, Maastricht, Heerlen, Sittard, Boxmeer, Rotterdam, Gouda, Almere, Lelystad, Utrecht, Amsterdam , Haarlem, Den Helder en Hoorn.